Installationsfri

Tack vara det inbyggda batteriet och att trackern inte har behov av någon extern strömkälla kan vem som helst installera den själv, den är bara att placera på önskad plats där den inte så lätt kan hittas. Vill man sedan ha den i ett annat objekt är det bara att plocka ut den och flytta till nästa ställe. Enklare kan de inte bli!

15 års batteritid

Tracker är utformad så att den i normalläget som kallas ”Sleep Mode” är instruerad att spara så mycket batteri som möjligt. Därför ligger den inaktiv så länge som den inte är i rörelse och förbrukar således i princip ”0” i ström. När objektet sedan flyttas, dvs trackern känner av att den i rörelse aktiveras den. Dock skickar den inte sin position förrän den sedan åter kommit i vila i minst 5 minuter, då meddelar den sitt läge. På detta sätt sparas mycket ström vilket ger den fina batteritiden. Man kan alltså i ”Sleep Mode” inte se var trackern befinner sig så länge den är i rörelse utan då måste den sättas i aktivt läge, läs mer om det längre ner! Vi normal användning (ca. 4 positioner per dag) så håller batteriet i upp till 15 år.

Följa och spåra trackern

För att följa trackerns position och se var den befinner sig loggar du in på Dantrackers hemsida eller så laddar du ner Dantracker appen så du kan bli uppdaterad direkt i din telefon. Appen och portalen kostar inget.

Abonnemang

Trackern har ett inbyggd simkort som fungerar överallt i världen där det finns ett GSM-nät. När trackern är aktiv behövs därför ett abonnemang för att kunna följa den. Ju längre abonnemangstid man väljer desto lägre blir månadskostnaden. Abonnemangen tecknar man själv via dantracker.com. Se abonnemangspriser.

Aktivt läge & Geofence

Vill du kunna följa trackern även när den är i rörelse eller att den larmar om den lämnar sin position, sk. Geofence, så behöver den nya instruktioner. Detta styr du enkelt via appen eller portalen

Vid Geofenceläge så sätter man en radie runt objektet som trackern finns i och om den kommer utanför detta område så larmar den. Geofenceläget fungerar sedan på samma sätt som det aktiva läget nedan.

I aktivt läge så skickar trackern positioner var 5 minut så länge den är i rörelse. Man kan alltså se positioner så länge objektet förflyttas. Om den sedan åter kommer i vila skickar den dock inga signaler för att spara batteri. Aktivs läge förbrukar alltså batteriet snabbare än om trackern är i Sleep Mode.