Manual för modell IA & EA

Instruktioner och instruktionsvideos finns även på www.dantracker.com

1. Installation/Kom igång
Safety Guard GPS Tracker spårsändare behöver inte kopplas till någon strömkälla och kan därför installeras av slutanvändaren själv. Det föreligger alltså inget behov av att anlita någon extern installatör så som är fallet med många andra spårsändare. Simkort och batteri är integrerat i trackern och kan inte bytas. När batteriet börjar ta slut skickas ett e-postmeddelande om detta.

1.1 Registrering
För att kunna aktivera spårsändaren måste först ett abonnemang tecknas (se punkt 3). Registreringen görs via hemsida www.dantracker.com genom att du registrerar trackern på befintligt konto eller att du registrerar dig som en ny kund genom att klicka på ”ny kund”. Här börjar du med att döpa trackern, ange dess serienummer och väja var den primärt ska användas. Sedan fyller du i dina kontaktuppgifter och tecknar sen det abonnemang som passar dig bäst. Du väljer själv vilken abonnemangstid du vill ha, längre abonnemang ger en lägre månadskostnad.

1.2 Aktivering
När abonnemanget är upprättat kan trackern aktiveringen påbörjas. Skaka trackern kraftigt i fem sekunder och ställ den sedan på en plasts där inget hindrar GPS-signalerna. Inomhus bör den ställas nära ett fönster för att säkerställa att den kan få en position. Detta tar vanligtvis 10-20 minuter. Via ditt konto på Dantrackers hemsida eller via appen (se punkt 2) ser du sedan när trackern får sin första position vilket indikerar att den är aktiv och därefter kan den kan placeras i önskat objekt.

Skulle trackern inte få någon position så upprepa aktiveringen efter en timme!

1.3 Placering/Montering modell IA (Bild 2)
När det gäller placeringen av spårsändaren i bilen, båten eller annat objekt ska man tänka på att inget hindrar eller gör det svårt för signalerna att nå ut. Normalt är det inga problem med mottagningen i en bil men GPS-signalerna kan inte skickas genom metall så prova dig fram för optimal placering. Om möjlig ska man försöka se till att toppen på spårsändaren vänds utåt och uppåt (bild 2) då det är här själva antennen sitter. Försök att gömma trackern där det är svårt för tjuven att hitta den, använd din fantasi! Efter placering i objekt bör mottagningen kontrolleras och vid mottagningsproblem bör den flyttas till en ny position.

Tänk på att placeringen av objektet också har betydelse för spårsändarens förmåga att kommunicera, exempelvis så kan garage, byggnader och större föremål hindra GPS signalerna. Placera därför fordonet så fritt som möjligt och vid parkering inomhus så nära fönster som möjligt.

OBS! Tänk på att fordonet inte på något sätt får märkas så det framgår att fordonet har utrustats med spårsändare (enligt SSF Norm 1073)!

OBS! Efter installation ska systemet testas så att det har full funktion. Kontrollera att trackern fungerar tillfredställande och att dess positioner kan säkerställas. Notera resultatet i systemdeklarationen (sist i manualen).

1.4 Placering/Montering modell EA (Bild 3)
(EA Finns inte i vårt sortiment längre )
Den externa antennen på EA-modellen möjliggör att själva trackern göms inne i objektet medan antennen sticks utanför objektet. Detta kan vara användbart då objektets karaktär omöjliggör för trackerns att kommunicera exempelvis i en cykelram eller i en container.

Antennens kabel är delbar så det räcker att föra ut kabels genom ett litet hål så att antennen kommer utanför objektet. Finns inget tillräckligt stort hål får man borra enligt eget omdöme. Försök placera både antenn och tracker på ställen där den är svår att upptäcka. Det är bra om antennen förblir dold efter monteringen för att undvika upptäckt. Antennens storlek är 45x18x15mm och kabelns längd 60cm.

tracker-IA

Bild 2

tracker-EA

Bild 3 (denna model har utgått)

 

Tänk på att placeringen av objektet också har betydelse för spårsändarens förmåga att kommunicera, exempelvis så kan garage, byggnader och större föremål hindra GPS signalerna. Placera därför fordonet så fritt som möjligt och vid parkering inomhus så nära fönster som möjligt.

OBS! Tänk på att fordonet inte på något sätt får märkas så det framgår att fordonet har utrustats med spårsändare (enligt SSF Norm 1073)!

OBS! Efter installation ska systemet testas så att det har full funktion. Kontrollera att trackern fungerar tillfredställande och att dess positioner kan säkerställas. Notera resultatet i systemdeklarationen (sist i manualen).

2. Mobilapp & Kundportal

Det finns två sätt att spårsändarens position och för att ändra dess inställningar. Ett alternativ är att gå in på sina kundsidor på www.dantracker.com och sedan klicka på den aktuella trackern. Det går även att få samma information och inställningsmöjligheter direkt i en mobiltelefon (smartphone) genom att använda Dantrackers app. som är en webapp. Genom att surfa in på app.dantracker.com så kommer du direkt in på appen. Du kan sedan spara ner adressen på din hemskärm för att få en direktlänk i din telefon.

2.1 Förlorat lösenord

Hr du blivit av med lösenordet kan du beställa ett nytt genom att fylla i din e-postadress på Dantrackers hemsida.

3. Abonnemang
Du behöver ett abonnemang för att kunna använda trackern då dess inbyggda simkort kräver detta. Du tecknar abonnemanget efter att du registrerat dig på dantracker.com direkt på dina kundsidor. Välj hur många månader som du vill köpa och betala sedan direkt med ditt kontokort. Väljer du ett längre abonnemang så blir kostnaden per månad lägre. Vid köpet så debiteras hela kostnaden ditt konto kort vid köptillfället.

3.1 Automatisk förnyelse av abonnemanget
Vid abonnemangets utlöpande förlängs det per automatik med samma period som tecknades första gången för att du inte ska stå utan abonnemang. Vill du inte att abonnemanget ska förnyas automatiskt meddelar du bara Dantracker detta genom e-post.

3.2 Tracker for life
Genom att teckna tilläggstjänsten ”Tracker for life” så försäkrar du dig mot eventuella fel efter garantitidens utgång eller när batteriet till sist tar slut. Tjänsten innebär att du får en ny tracker när den du har slutar att fungera utan extra kostnad. Dock gäller detta inte om aktivt läge har använts på mer än 10% av de skickade signalerna. Du kan läsa mer om detta på hemsidan.

4. Inställningar & Funktioner

Alla inställningar och funktioner hittar du på dina kundsidor på dantracker.com eller direkt i appen. Lathund för hur du gör de olika inställningarna nedan finns på dantracker.com.

4.1 Trackerinställning (parametrar)
Du väljer inställning på trackern första gången denna registreras, men du kan alltid gå in och ändra detta i efterhand. Inställningen syftar till att ge trackern optimala parametrar beroende på hur den ska användas. Har man den primärt i en bil så skiljer detta sig ifrån om den ska användas i en båt beroende på att de har olika rörelsemönster. Försök därför välja det val som stämmer bäst överens med den huvudsakliga användningen. Läs mer om parameterinställningar på hemsidan!

4.2. Aktivitetsläge

Vilket aktivitetsläge (Mode)trackern har avgör hur ofta och under vilka förutsättningar den ska sända sin position. Oavsett inställning så kontaktar trackern alltid servern efter 48:e timme om den inte varit i rörelse och meddelar sin position. Kan den inte få en aktuell position försöker den tre gången och intar sedan viloläge för att inte tömma batteriet.

4.2.1 Sleep Mode
är grundinställningen för trackern och är den inställning som är mest ekonomisk med tanke på batteriets livslängd. Inställningen innebär att trackern ligger inaktiv så länge som den ligger stilla. När den sedan kommer i rörelse och sedan ligger stilla i 5 minuter (inställning för bil) så skickar den sin position. Exempelvis så skickas inga positioner så länge en bil är i rörelse, utan det är först när den stannar och står stilla i minst 5 minuter som den visar sin position. (Vid jämnt väglag och lugn köning kan dock trackern tro den ligger still och skicka signaler trots att den är i rörelse).

4.3 Aktivt läge
innebör att trackern skickar signaler var 5:e minut så länge den är i rörelse. Detta läge kan användas när man vill ha tätare kontroll på objektet. När trackern inte är i rörelse skickas dock inga signaler utan då ligger den vilande och sparar på batteriet. Aktivt läge innebär en ökad batteriförbrukning.

4.4 Geofence
(bild 1)innebär att man sätter fysisk gräns rund objektet och om objektet lämnar denna zon så får man ett meddelande via mail, (pushnotis inom kort) som varnar dig som ägare. Man kan i nuläget välja en radie rund objektet på 300m, 500m eller 1000m. Geofence innebär i praktiken att trackern även är i Live Mode då den kommer att sända var 5 minut för att hålla koll på om objektet lämnar zonen. Geofence innebär ökad batteriförbrukning, om den flyttas.

Bild_1_manual

Bild 1

4.5 Alarm Mode
aktiveras endast när objektet blir stulet. Har du din tracker kopplad till en larmcentral så får det nu reda på att stöld har ägt rum och börjar sedan sitt arbete med spårning, och kontakt med polis. Alarm Mode försätter också trackern i aktivt läge för att man ska kunna lokalisera objektet lättare.

4.6 Mode 0
betyder att trackern är avstängd. För att återaktivera den ska den skakas kraftigt i ca: 5 sekunder. Detta läge har trackern innan den aktiveras första gången och återfår det igen om abonnemanget avslutas.

OBS! Tänk på att varje förändring av aktivitetsläget som görs först blir aktiv nästa gång trackern har kontaktat servern. Är trackern i Sleep Mode som är grundinställningen är det alltså först efter trackern har varit i rörelse och sedan legat stilla i 5 minuter som den kan få den nya inställningen.

5. Koppling till larmcentral (Finns ej för Sverige)
Dantracker AS har ett avtal med G4S när det gäller larmcentralstjänster. För att kunna utnyttja detta måste du ha ett denna tilläggstjänst och det kan du abonnemanget tecknar du på dina kundsidor.

5.1 Larmcentralens åtaganden
Skulle en stöld inträffa (du sätter trackern i Alarm Mode) så ser larmcentralens operatörer detta och de börjar då söka efter objektet vi erhållna koordinater. De sköter även kontakterna med polisen och meddelar dem objektets position. Inga extra kostnader utöver abonnemangskostnaden tillkommer vid sökning.

6. Felanmälan & reklamation
Skulle det uppstå några problem med spårsändaren och den inte längre fungerar som den ska, anmäls detta till Dantracker AS via fliken ”Reklamation” på dina kundsidor. Dantracker kontrollerar då mot servern och trackern skickar signaler som den ska eller det föreligger något problem. Är det något problem med hårdvaran och det är inom garantitiden får du en retursedel så du kan skicka iväg trackern för teknisk undersökning. Spårsändaren kommer då att lagas eller att ersättas utan kostnad.

7. Tekniska Data
Spårsändarens system: GPS + GSM
Simkort: Inbyggt
Temperaturområde: -40 till +85 C°
IP Klass: IP68
Spänningsområde: 3,67 Volt
Strömförbrukning: 8MA
Geografiskt användningsområde: Alla länder med GSM-nätverk.
In- & Utgångar: Inga
Batteriets livslängd: Upp till 14.000 signaler (upp till 10 år vid 4 impulser per
dag). Vid Konstant aktivt läge varar batteriet i minst 50
dagar.
Batterityp: Integrerat

8. Skyldigheter för objektägaren

För att följa Stöldskyddsföreningens norm 1073 och även kunna uppvisa att normens följs för ditt försäkringsbolag ska nedanstående riktlinjer uppfyllas.

8.1 Dokumentation
Som ett underlag till ditt försäkringsbolag ska bilaga 1 Systemdeklaration fyllas i med uppgifter gällande ägare, objektet, installatör och systemtest.Systemdeklarationen kan sedan uppvisas till skadereglerare om stöld inträffar. Dokumentet är en värdehandling och ska förvaras på säker (låst) plats.Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka krav de har. Förvara alltså inte handlingen i skyddsobjektet! Glöm ej underrätta berörda parter vid ägarbyte.

8.2 Kontroll & Underhåll
Efter installation ska spårsändarens funktion testas så att den fungerar som den ska. Du bör regelbundet kontrollera funktionen på spårsändaren genom att gå in på appen och se att nya positioner läggs till när den har förflyttats. Detta ska göras minst var 3:e månad.

8.3 Åtgärder vid stöld
Vi eventuell stöld ska detta snarast anmälas till polis, larmcentral och försäkringsbolaget. Vid andra driftstörningar eller påverkan på spårsändarens funktionalitet ska detta anmälas till larmcentralen. Logga in på ditt konto och sätt spårsändaren i Alarm-mode.

8.4 Åtgärder vid sökning
Ska du söka efter objektet, vid exempelvis en stöld, så ändrar du trackerns inställning till Alarm Mode. Då får larmoperatören meddelande om stölden om du har denna tjänst samtidigt som trackern sätts i aktivt läge och sänder var 5 minut när den är i rörelse.

9. Felsökning/Vanliga frågor

Jag får inte igång trackern – inga positioner visas?
För att aktiveringen ska fungera måste först ett abonnemang upprättas. Följ därefter aktiveringsprocessen i punkt ett. Det är viktigt att den har möjlighet att sända så om möjligt gör aktiveringen utomhus. Fungerar det fortfarande inte så ta kontakt med supporten.

Jag har flyttat min bil men det är fortfarande förra positionen som visas?
Anledningen till att den nya positionen inte visas kan vara att trackern inte känt av att den varit i rörelse eller att den inte kan få sin position på den nya platsen. Det kan exempelvis vara något som hindrar signalerna t.ex. om den står i ett garage eller att GSM-täckningen är dålig. Trackern måste flyttas minst 25 m för att den ska få en ny position.

Positionen jag får är fel?
Ju fler satelliter som trackern får kontakt med ju exaktare blir positionen. Om exempelvis en byggnad hindrar signaler åt ett håll kanske den bara kan kommunicera med en eller två satelliter och då kan positionen bli missvisande.

Hur byter jag batteriet på spårsändaren?
Det går inte att byta batteri i trackern utan när batteriet är förbrukat är och trackern förbrukad. Har man tilläggsabonnemanget ”Tracker for life” skickar man in sin gamla tracker och får sen en ny utan kostnad när batteriet är slut.

Kan man kommunicera aktivt med trackern?
Det går inte att kontakta trackern utan det är alltid trackern som kontaktar servern. Eventuella ändringar av inställningar sker alltså först då kontakt har upprättats.

10. Kontaktuppgifter
Dantracker huvudkontor:……………………………………………………. +45 61 73 75 66
Dantracker lager Sverige, huvudkontor……………………………………………+46 40 680 07 40

Hemsida: www.dantracker.se
Epost: info@dantracker.se