Spårlöst försvunnen?

Inte nu längre..


Spårsändare med upp till 10 års batteritid

Våra modeller

IA

Dantracker IA

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

BI

Dantracker BI

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

Dantracker OBD

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

Dantracker Fleet

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

“Original and with an innate understanding of their customer’s needs, the team at Love Nature are always a pleasure to work with.”

Jane Miller

ABOUT US

Tell website visitors who you are and why they should choose your business.

Because when a visitor first lands on your website, you’re a stranger to them. They have to get to know you in order to want to read your blog posts, subscribe to your email newsletter, or buy what you’re selling.

QUESTIONS?

Whether you’re curious about features, a free trial, or even press, we’re here to answer any questions.

Fördelarna med Dantracker spårsändare

Upp till 10 års batteritid
Sändaren skickar sin position när den varit i rörelse och sedan återkommer i vila. Detta gör att batteriet kan vara i upp till 10 år utan laddning.

Sänkt försäkringspremie
En del försäkringsbolag ger dig lägre premie när du har en tracker installerad. Alla rekommenderar att man har det i stöldbegärliga objekt men deras regler varierar.

Enkel och flexibel
Trackern behöver inte installerad (IA & BI( utan kan bara placerad i valfritt objekt. Då den inte är kopplad till en strömkälla kan den enkelt flyttas mellan olika objekt.

Inbyggt Sim-kort
Simkortet är inbyggt och förseglat i trackern vilket gör den både vattentät och stötsäker (IA & BI). Sim-kortet behöver heller aldrig laddas eller plockas ur.